Homepagina

37ème Congrès National de Médecine Esthétique et de Chirurgie Dermatologique

37ème Congrès National de Médecine Esthétique et de Chirurgie Dermatologique 16 et 17 septembre 2016 au Palais des Congrès de Paris. Découvrez le site de société française de médecine esthétique : http://www.sfme.info/  Vous pouvez télécharger le programme ici. Un biologiste du réseau Biopredix interviendra sur la session « réponses aux questions que l’on se pose à propos des télomères et de la télomérase », mercredi 17 septembre à 11h. Lees meer...laboratoire d'analyses biologie medicaleFunctionele en preventieve klinische biologie

Een goede gezondheid vereist een complex evenwicht tussen een groot aantal systemen in het menselijk lichaam. Wanneer dit evenwicht wordt verstoord, kan een gevoel van onbehagen, uitputting van het lichaam en uiteindelijk ziekte optreden. Het verkrijgen van inzicht én het vroegtijdig kunnen opsporen van enig onevenwicht in deze systemen, laat ons toe op het zich ontwikkelen van storingen te anticiperen en daardoor het leven "in een goede gezondheid" te verlengen, en, meer algemeen, de ongemakken te vermijden die veroorzaakt worden door dagelijkse agressies en leeftijd-gerelateerde stoornissen.
Vele patiënten gebruiken voedingssupplementen om deze biologische systemen te regelen, doch een ongecontroleerde zelfmedicatie vormt vaak een groter risico dan het voordeel dat men werkelijk bekomt door een rationeel en afgemeten voorgeschreven regime.
De functionele klinische biologie levert momenteel een volledige en objectieve maatstaf van de werking van de metabole en de endocriene systemen en hun wisselwerkingen, hetgeen de clinicus toelaat een volledig en objectief inzicht te krijgen in de functionele status van zijn patiënten. Zodoende kunnen op een rationele basis, aan de hand van objectieve elementen, de juiste behandelingsbeslissingen genomen worden. Deze benadering is tegelijk gepersonaliseerd, voorspellend en preventief.
Biopredix ontwikkelde een omvangrijke reeks profielen om het gezondheidskapitaal van patiënten te beoordelen en de evolutie ervan op te volgen. De grafische voorstelling van de resultaten is werkelijk een waarheidsgetrouw instrumentenbord, dit mede door de selectieve analyse van een groot aantal parameters die stuk voor stuk zorgvuldig gekozen werden voor hun biologische relevantie, niet alleen intrinsiek, doch ook binnen de context van wisselwerkingen tussen biologische systemen. Aangezien de juiste interpretatie van de resultaten de hoeksteen vormt van de klinische relevantie, adviseert Biopredix de voorschrijvers bij elk afzonderlijk klinisch geval door met hen in dialoog te treden.