Vitaminen profiel

Vitaminen zijn onontbeerlijk voor een gezond leven en zowel een tekort als een overmaat aan vitaminen kan ernstige gevolgen hebben. Daar waar tekorten vaak voorkomen bij vermageringsdiëten of in geval van slechte voedingsgewoonten, is hypervitaminose een ernstige bedreiging in geval van niet-gecontroleerde supplementatie. Biopredixprofielen maken een objectieve en precieze controle van de vitaminestatus mogelijk.

Om de vitaminestatus te beoordelen en te controleren, biedt Biopredix:

 • een jaarlijkse bilan "Vitaminen profiel"; de inhoud hiervan vindt u hierna in detail (een lijst van de testen, de aard van de stalen en het aanvraagformulier);
 • een post-behandelingsbilan "Vitaminenbalans" om dit evenwicht verder op te volgen en eventueel bij te sturen.

 


Lijst van testen

Aard van de stalen

Aanvraagformulier

 • Vitamine A
 • Vitamine B1
 • Vitamine B2
 • Vitamine B3
 • Vitamine B6
 • Vitamine B9 (folaten)
 • Vitamine B9
 • in rode bloedcellen
 • Vitamine B12/folaten
 • in rode bloedcellen
 • Vitamine C
 • Vitamine D
 • Vitamine E
 • Vitamine K
 • β-caroteen (pro-vitamine A)

Stalen

1 ml serum 
2 ml EDTA volbloed beschermd tegen licht
2 ml Heparine volbloed
3 ml Heparine plasma beschermd tegen licht (alufolie)
1 ml Heparine plasma beschermd tegen licht, onder vaseline
2 ml plasma beschermd tegen licht (alufolie)
Staal te bewaren bij + 4 °C
Staal te bewaren in de diepvriezer
Om dit profiel voor te schrijven, klik hier om uw aanvraagformulier te downloaden