Het gamma Biopredix-profielen omvat de belangrijkste systemen die betrokken zijn bij het bewaren van het gezondheidskapitaal. Zodoende kan de voorschrijvende arts -al naargelang de bijzonderheden van de betrokken patiënt- het meest relevante profiel (of de meest relevante profielen) kiezen. Om het oxidatieve stressniveau of de vitaminestatus te beoordelen, biedt Biopredix zowel initiële als opvolgingsprofielen aan om de ondernomen gezondheidszorgacties optimaal te kunnen controleren.
De resultaten van elk profiel worden in grafieken weergegeven, wat het lezen en interpreteren van de resultaten vereenvoudigt. Niettegenstaande beschikt de voorschrijvende arts steeds over de mogelijkheid om op eigen verzoek (via telefoon of mail) de nodige assistantie te krijgen van Biopredix.